För att vara medlem i scoutkåren ska man betala medlemsavgift. Information om detta finner ni nedan.

Som ny medlem får man prova-på tre scoutmöten gratis innan man måste bestämma sig för att bli medlem och betala medlemsavgiften.

Medlemsavgiften gäller hela kalenderåret och betalas i början på vårterminen.
Vi är tacksamma om du betalar avgiften senast den 31 Mars. (Om man börjar som ny scout på höstterminen betalas en lägre avgift för höstterminen.)

I medlemsavgiften ingår bland annat en olycksfallsförsäkring och en avgift till vårt förbund, Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. (www.nsf.scout.se)

Ledarna är oavlönade, vi är med för att vi tror på scoutings idéer och för att vi tycker det är roligt och inspirerande att arbeta med barn och ungdomar. Vår strävan är en riktigt bra verksamhet. Den fordrar bl.a. bra ledarutbildning, lokaler och arbetsmaterial, vilket kostar pengar. Alltsammans ingår i medlemsavgiften.

Betalning av medlemsavgiften

Betalning av medlemsavgiften görs till scoutkårens bankgiro: 359-3704.

GLÖM INTE att fylla i scoutens namn och personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) samt avdelning för varje scout, detta gäller även om ni betalar över Internet.

Kostnaden är 850 kr/scout för hela kalenderåret 2022 (eller om man börjar som ny medlem på hösten betalar man enbart 550 kr/scout).

Med vänlig hälsning!

Peter Kallträsk
Kassör