Scoutjournalen används av oss ledare för att alltid ha information om hur vi ska kontakta föräldrar/målsman till de scouter som är med i kåren. Journalen är även viktig för att vi ska känna till eventuella allergier och mediciner som scouten har/behöver ta. Tänk på att om allerigier/behovet av mediciner förändras så är det viktigt att meddela ledarna om detta!

Ladda ner dokumentet här från hemsidan, eller få det av en ledare, fyll i journalen (gärna på dator) och skriv ut den och lämna in den till din scoutledare.

Journaler behandlas konfidentiellt och förstörs när scouten slutar eller att journalen inte längre är aktuell.

Hämta scoutjournalen här